FANDOM


Stillwater Pond


אגם סתילוואטר הוא אגמון קטן הממוקם ממערב לבריל במישורי טריספאל. לפני מגיפת האל-מוות, הוא היה מוקד נופש וקיט חביב על תושבי המישורים, ובגלל גודלו, הוא איפשר שחיה לילדים קטנים שלא מיומנים בשחיה.

כעת האגם שקט ומת, וללא נופשים שבאים אליו, ונזקי מגיפת האל-מוות שפגעה בו, האגם מוזנח ואפל ורק חיות פרא ואן דד נודדים נוטלים את מימיו הקרים.

תת-אזורים במישורי טריספאל 501px-WorldMap-Tirisfal
ישובים: ברילעיריית ברילדת'נאלהעיר התחתית
אזורים גאוגרפיים:

אגם ברייטווטראגם סתילוואטראחוזת קולד הרת'ביקורו של גארןהגנים הלוחשיםהריסות לורדארוןחוות אגאמנדחוות באלנירחוות סולידיאןהחוף הלוחשהחוף הצפוניטברנת קצה הגרדוםמוצב הצלבןמוצבי הצלבניםמוצב השמירה האדוםמנוחת פאולמערת רשת לילהמפלט גאנת'רמרפסת ריפוזהסוללהעמק הבלהותעמק רשת הרעלקבר משפחת אגאמנדקבר הצל

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית