FANDOM


גזעים למשחק ב-WOW
Alliance 32 דרנאי · גמדים · גנומים · בני אדם · אלפי לילה Horde 32 אלפי דם · אן דד · אורקים · טאורן · טרולים
Draenei Icon
Male draenei
FamaleDraenie

דראני, הגלויים עריכה

סוגי דמויות: צייד,קוסם,כוהן,פאלאדין,לוחם.

עיר בירה: אקסודאר.

מנהיגים: הכוהן והשאמאן ואלן.

חיית רכיבה: פיל (elekk)

עולם בית: אזרות' לשעבר אווטלנד.

שפות עקריות: דראני.

שפות משניות: נפוצה.


היסטוריה: עריכה

הדראני חיו לפני שנים רבות באווטלנד ביחד עם האורקים.

היחסים בניהם היו מאוד טובים.

אבל יום אחד האורק הרשע נרזול (כיום הוא וארת'ס הם מלך החי-מתים) מכר את האורקים.

והם החלו להתנהג מאוד רע אל הדראני.

ואפילו פתחו במלחמה עם הדראני.

הדראני ברחו מאווטלנד.

כעבור כמה זמן כבר אחרי כל המלחמות של בני האדם עם האורקים ספינת האם

של הדראני התרסקה והבני אדם מצאו אותם , הדראני נשבעו לבני אדם

שהם יעזרו להם להלחם באורקים ולעזור בכל דרכם.


חברת הדראני עריכה

דראני חשובים:

הכוהנת הגדולה אישאנה- מנהיגה בעיר "שאתאראס".

הכוהן ואלן- המנהיג הרוחני של כל הדראני.

דורנה- ילדה יתומה בשאתאראס, שנותנת משימות ב"שבוע הילדים".

פארסיר נובונדו- הדראני השאמאן הראשון.

נמוראן- דראני שורד.