FANDOM


כינוי ליבשת שהייתה בעבר מרכז התרבויות הידועות-ממלכות בני האדם, אלפים, גמדים, וטרולים. במשחקי וורקראפט הראשונים (ראשון ושני) אין אזכורים ברורים לגבי שתי היבשות האחרות, קאלימדור ונורת'רנד, וכנראה שהגזעים מהממלכות המזרחיות לא טרחו לחקור יבשות אלו, בעיקר כי המסע בים היה מסוכן ולא פשוט.