FANDOM


המפה של וורלד אוף ווארקראפט מבוססת ברובה על המפה המציאותית, המחולקת לשלוש יבשות:

World

המפה של וורלאוף ווארקראפט לפני ההרחבות.

המפה מבוססת של העולם האמיתי אומנם בצורה עקיפה אבל אפשר לשים לב להשוואה בין היבשות בוורלד אופ ווארקראפט לבין היבשות בעולם האמיתי.הנה:

בהרחבה הראשונה (מסע הצלב הבוער) התווסף לעולם את העולם השני "אווטלנדס" שבו ממקום אילידן סטורמרייג'. המפות מחולקות לאזורים ולכל אזור יש את הרמות שלו. בכל אזור יש רמות מסוימות של מפלצות וקווסטים קשים יותר. למרות שהעולם בוורלד אוף ווארקראפט הוא חופשי לגמרי, דמות עוברת דרך מסלול המתוכנן מראש, בתנאי שהיא דמות המחוייבת לקווסטים. במפה קיימות שמונה ערי בירה (4 לברית ו-4 לעדר) ועוד עיר בירה אחת נייטרלית הקיימת באווטלנדס. להלן רשימה של ערי הבירה:כל עיר בוורלאוף וואר קראפט הינה בית של גזע מסויים (למעט איירוןפורג' ואורגרימר שבהם חיים שני גזעים), בנוסף לכל הערים יש את ההיסטוריה שלהם ואת סיפור הקמתם מוכן לפני השחקן לפני קום וורלד אוף ווארקראפט.