FANDOM


מאחורי העולם של המשחק עומד סיפור מסובך וארוך המספר על המאבקים בין הזנים לפני תקופת המשחק. סיפור הרקע של המשחק הוא סיפור ארוך אם דמויות רבות ולכל אחת סיפור משלה.

תקציר תולדות אזרות'

דמויות חשובות עריכה

הדמויות החשובות ביותר הם למעשה הנציגים של שלושת הכוחות הנלחמו כנגד הלגיון הבוער, בני האדם, האורקים ואלפי הלילה.

הם עדיין מייצגים את המנהיגים של "הברית" ו"העדר" בקאלימדור. ישנם גיבורים אחרים המייצגים כוחות אחרים, אשר רובם גורשו מארצם או עזבו אותה.

המנהיגים האלה אשר הינם דמויות מפורסמות מווארקראפט קיימים במשחק ולפי הסיפור מנהיגים את המלחמות באווטלנדס (outlands) ונורת'רנד.

חלקים חשובים מסיפור הרקע עריכה