FANDOM


ברוכים הבאים לבאר הכפר! ארכיון דיונים
Wiki

באר הכפר משמשת לדיונים כלליים, בקשת עזרה, לקביעת מדיניות, להצגת רעיונות למיזמים, ולקבלת החלטות משניות בלבד.
  • הערות ושאלות לגבי ערכים ספציפיים יש לשאול בדף השיחה המתאים. ניתן להוסיף קישור לדיון בלוח מודעות.
  • לעזרה טכנית, או בעיה כלשהי, פנו לדפי העזרה הוויקיפדים בעזרה בעריכת דפים.
  • אם ישנה שאלה מסוימת נא לשאול את אחד מהמשתמשים הותיקים או מפעילי המערכת.
  • לאחר דיון מקדים ניתן לקיים הצבעות מדיניות בהצבעות.


[ עריכה ]

Archib

  1. ארכיון 1.
  2. ארכיון 2.


דיוני מדיניות עיקריים


נא לא לערוך את כל הדף אלא לערוך פסקאות בודדות ובמידת הצורך

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית